Reklamní sdělení
Tvorba webových stránekhttps://blog.pageride.comPoznejte výhody balíčku služeb Premium! Aktivujte si jej na 30 dnů ZDARMA.
Měj své vlastní webové stránky!https://www.websnadno.czMít své vlastní webové stránky nebylo nikdy jednodušší. S WebSnadno je můžete mít i Vy.
E-shop snadno & rychlehttps://www.websnadno.czSystém WebSnadno nabízí moderní e-shop s podporou on-line plateb.

MEZIGALAKTICKÁ MISE ASTRON-TIPS-S2E-NB3

Věnováno Nikki a Ravenovi.
V památce Larka, Jareda a Em.

Lynx

Loď Astron-TIPS-S2E-NB3
2d 6m 94y TENETC ~ 18-1- 2175 dřívějšího letopočtu

Úvod

V roce 2050 lidé začali s osídlováním Marsu. Zde utvořili základny a opravovací centra. Mars byl výhodný jako startovací středisko pro odlety do hlubokého vesmíru díky jeho nižší gravitaci. Také Marsium bylo zvoleno vhodným palivem pro, v té době nový a velice účinný, Tezla's Marsium Motor. 

Na konci dvacátého prvního století byla planeta Země četnými katastrofami téměř zničena. 

Program for the Preservation of Newple Freedom PPNF (Program pro Zachování Svobody Novolidí) nalezl v roce 2098 d. l. vhodnou terestrickou planetu Alacritas a zbytek lidstva, který toto století přežil, v roce 1 TENETC (2101 d. l.) na Tezla's Interstellar Planetary Ship TIPS (Mezihvězdná Planetární Loď) navždy opustil planetu Zemi, Sluneční soustavu i galaxii. PPNF zavedl nové počítání času (TENETC) a lidstvo se stalo novým lidstvem - Novstvem. 

Kapitola 1. 

Psal se rok 93 TENETC, kdy jsem byl spolu s Larkem, Jaredem, Em a jejich pětiletým biologickým mládětem Raven vyslán na mezigalaktickou misi S2E-NB3 v lodi Astron zpět na Zemi pro, za tu dobu vytvořené, Earthium. Při odletu TIPS byly jeho vytěžitelné hodnoty tak nízké, že jej nebylo možno získat. Předpokládaná ložiska byla uložena hluboko v podzemí u Zemského jádra. Ovšem počítalo se, že touto dobou je planeta natolik přetvořena, že teď Earthium prýští v oslňujících pramenech na její kamenitou půdu. Jeho nově nabyté zásoby měly posloužit vědcům jako prostředí pro rychlejší růst nových přídatných orgánů. 

T-AI dostala z velitelství souřadnice lokace Země a vyrazili jsme. S nástupem T-AI z Nověka opadlo plno povinností, znalostí a zodpovědnosti. 

Let proběhl běžně. Cestou na Zemi nás nepotkaly žádné větší komplikace.

T-AI prohledala využívané frekvence a spojila nás s posádkou Země. Používali komunikační systém z 80. let, ten, co ještě promítal jen 2D hologramy!
Požádali jsme je o povolení přistát. Kontakt s RE-0 proběhl úspěšně. Povolení nám bylo uděleno.

Mezi týmem RE-0 okamžitě vypukl přípravný chaos. Planeta Země, tedy spíše už jen její obyvatelná oblast, která byla dříve nazývána Severním pólem, se netěšila často příletu lodí. Přebýval tu už jen 20členný tým těch, kteří se zde při odletu TIPS rozhodli zůstat, a ještě nezemřeli a několik embryí, která jim byla ponechána a ze kterých dnes již byli téměř plnohodnotní lidé.

Loď Astron přistála na přistávací plošině na Zemi. Po přistání k ní přiběhli pozemšťané. 
"Takto na vlastní oči vypadají poněkud směšně," prohlásil Jared. Vypadal velmi překvapeně, když je poprvé uviděl. 
"Ano, ale musíš si uvědomit, že při odletu TIPS byly modifikace lidského těla zvířecími genomy oproti dnešku na téměř nulové úrovni," řekla Em.

Já s Raven jsme jen mlčky hleděli, jak na nás mává hlouček zastaralých verzí člověka, bez tělních modifikací a neschopných aktualizace lidského genomu. Mezi námi nebyl Nověk, který by někdy na vlastní oči viděl něco takového - dospělou verzi "starého" člověka, která by byla živá. 

"Budeme jim věřit?" Zeptal jsem se. Cítil jsem hrozbu, ale moje otázka v tom údivu nevyzněla.

Při vystoupení z lodi jsme byli přivítáni zvláštním ceremoniálem (vítající osoba ohne horní končetinu v loketním kloubu a ukáže vítané osobě dlaň a vítaná osoba tento pohyb opakuje).

Poté, co jsme si vyměnili údivné pohledy (oni na naše zvířecí části a my na jejich - lidská těla, která zůstala bez aktualizací), jsme byli pozváni do jejich podzemního krytu, kde z nás i u 'večerního jídla' vyzvídali novinky o pokračování mise TIPS a PPNF. Sdělili nám informace o historii, plánu a denním cyklu na RE-0. 

Na noc nám byla udělena kajuta a my se po tak dlouhém dni již těšili na spánek.

Kapitola 2. 

Chodbou se ozval dívčí řev a zaskřípění hlavního víka. Zděšeně jsme vyběhli ze své kajuty. Na chodbě, shora osvícena bílým světlem LED systému, se krčila dívka, a kolem ní klečeli lidé, kteří ji utěšovali. Ta dívka byla v tváři naprosto bílá, bílá hrůzou. Odnesli ji do hospitalizační místnosti. Pohledy zbylých lidí směřovaly na nás.

“S23,” rozkázal hlavní velitel RE-0 a zrušil tak ticho chodby narušované jen tlukotem srdcí a hlukem rozčilených myslí, “běžte do své kajuty.” Jako hostům nám nezbývalo než poslechnout. 

Vrátili jsme se do kajuty, leželi na postelích a přemýtali, co se vlastně stalo. 

Cvak. 
“To vy jste jí to udělali, vy!” zařval Kdosi za železnými dveřmi. 

James vyběhl ke dveřím a přejel kartou v zámku. <Příkaz zamítnut.> Znovu. <Příkaz zamítnut.> … <Příkaz zamítnut.>

“Nezamykejte nás, my jsme nevinní, nevíme, co se jí stalo,” ozval jsem se. 
“Teď nám neublížíte, nezmůžete nic!” zařval Kdosi jako odpověď. 
“Nemůžete nás věznit! Na to nemáte právo!“ řekl James. 
“Vy nemůžete zabíjet!” uzavřel Kdosi tuto konverzaci. 

Nocí poté vládl pláč Raven, nenávistný řev hlasů, a rozhořčená hádka, která rozhodovala o našich životech, z níž jsme slyšeli nejvýznamnější hlas, který hlásal: “Já jsem vám říkal, že je máme zabít hned, než oni zabijí nás. Bodužel, už je pozdě.” 

Dalo se předpokládat, že je naše cesta u konce. 

Dívka do rána zemřela. 

Kapitola 3. 

Nový den nám mířil hlavní mezi oči. Sebrali nám obleky a vybavení. Vyvedli nás z kajuty pod hlavní víko, kde nás nechali obléci si skafandry. 

“Dnes v noci bylo rozhodnuto, že jste zabili Ais,” prohlásil Kdosi. 
Raven se na Em podíval tázavým pohledem, zakroutila hlavou. Jared dotčeně zasyčel. 
“Jste vyhoštěni z krytu a odsouzeni k smrti, loď vám byla zabavena,” konstatoval velitel. 
Než jsme stihli něco namítnout už jsme byli pod pohrůžkou bolestivé smrti vyhozeni ven. 

Hlavní víko zaskřípalo pískem v pantech a jeho mohutný zámek zaklapnul. 

Povrch Země pokrývala bezkonečná písčitá pláň s velkými balvany a troskami lodí. Planeta byla natolik poničená, že na jejím povrchu se dalo vydržet jen několik hodin. 

Jared propukl v prudký řev: ”Jsme sa*ra mladí astronauti, posláni k tomu, aby jsme tu ku*va sebrali nějaký pos*aný Earthium, a teď tady jako všichni zhebnem?” 
“Jarede, uklidni se,” klidnila jej hlasem Em. 
“Ku*va, já mám rodinu. Chtěl jsem si zařídit byt, až doletíme na Alacritas. Chtěl jsem žít spokojený svobodný život na Alacritu, ne zhebnout někde na cestách!” Jaredovi vyhrkly slzy z očí a Raven se rozplakal. Em ho uklidňovala. 
Lark se na mě otočil: “Lynxi, co myslíš, máme šanci, přežijeme, zhebnem tady?” 
Jared ho zpražil pohledem. 
“Nevím. Můžeme to zkusit. To je jediné, co mohu říci.” odpověděl jsem. 

Kapitola 4. 

“Tati?” ozval se Raven. 
“Víš, co jsme si říkali o používání ‘tati’-,” 
“Teď už může,” zastavil jsem ho. 
“Tati, kde je maminka?” zeptal se Raven nejistě. 
Všichni jsme se rozhlédli a měli jsme pocit, že se náhle silně ochladilo. Vyměnili jsme si pohledy, které říkaly to mrazivé a zneklidňující ‘nevím’. 

“Jdu ji hledat,” prohlásil rozhodně Jared, který stále docela nepřestal slzet. 
“Ne, počkej, co když...?!” 
“JDU JI HLEDAT!” Zařval na nás a jeho oči zrudly další várkou slz. 
“Rave,” klekl si, chytil ho za ramena a oddechl si, “strejdové Lynx a Lark tě pohlídaj, jo?” 
Rave se podíval tátovi do očí a zakýval hlavou. 
Jared pokračoval: “Chci po tobě, abys mi slíbil jednu věc. Nepodvol se a zvažuj, než řekneš Ano a věc, na kterou se Ano říká. Slibuješ?” 
“Slibuji tati.” 

Táta se synem se objali. Poprvé a naposledy. 

Jared odešel. 

My zůstali stát na místě, to, co jsme viděli jsme neměli nikdy vidět, a přece jsme toho byli svědky. 

Něco prolétlo a rozvířilo prach. Znovu. Zastobodů, ti blázni započali palbu! Lark vzal Ravea a utíkali jsme se schovat za nejbližší balvan. V tom jsem pocítil, jak mne někdo bere a táhne pryč. Zakryl mi oči a ústa. Ztratil jsem vědomí. 

Kapitola 5. 

Kdosi řekl: “Zločinci, ještě než spáchají své činy, jsou spotováni a je jim PPNF pozměněna budoucnost tak, že své činy nikdy nespáchají. Nikdo se nikdy nedozví, že byli zločinci. To se na TIPS ví. To, co se ale neříká je, že jsou organizovaně odstraňováni. Ta vaše mise za Earthiem byl čirý výmysl, celá S2E-NB3 byla prachsprostá vyhlazovací mise pro takový zrádce, jako jste vy, jako jsi ty!“ 
“Copak tohle není Země?” Namítl jsem přiškrceně. 
“Nikdy jste nedoletěli na planetu Zemi, ale pouze na souřadnice, které dostala T-AI. Novolidé nikdy nespatří planetu Zemi. Ani neví, kde ji nemají hledat! Kdyby to věděli, čekala by je ‘očistná laboratoř’.” 
Cítil jsem, jak mi do kůže proniká jehla, Kdosi pokračoval: “Zemřeš stejně jako ty jiný zatracený svinský narušitelé svobody Novolidí. Zemřeš v bolestech a nepředstavitelným strachu! Tohle se děje s těma, co neposlouchaj, víš. Bude Tě to bolet. Ztratíš Larka, ztratíš dítě!“ 
“Jak víte o dítěti?” Vyhrkl jsem zděšeně. 
“Program ví vše, i to, co sám nevíš,” odpověděl mi Kdosi. 
“Vy svině.” 
“Ne, ty jsi svině. My zachováváme svobodu Novolidí.” 
“Já nejsem, já jsem Lynx.” 
Překroutil jsem mu ruku, vrazil mu jehlu hluboko do těla a zmáčkl píst. Reakce byla téměř okamžitá, vytřeštil oči a do tváře se mu vlil výraz naprostého děsu. Jeho tělo se zkřivilo v bolestech a kleslo k zemi. 

Ještě chvíli jsem to pozoroval, a poté jsem začal běžet směrem k lodi. Nebo alespoň směrem, kterým byl balvan, u něhož jsem si naposledy pamatoval Larka. 

Kapitola 6. 

Prázdnotu pouště vyplnil pronikavý křik Em. 
Všichni jsme se podívali tím směrem a proběhla nám hlavou stejná myšlenka. Podívali jsme se na Ravea. A objal nás smutek. 

“Lynxi,” přerušil tuto chvíli Lark, “upoutám jejich pozornost. VY nastoupíte a odletíte. Jasné?” 
“Aa-ale Larku, zabijí tě!” 
“Buď Vy, nebo nikdo. Postarej se o Ravea.“ 
“Larku, musím ti něco říct. Bude to holka.“ 
Lark mne objal a usmál se. 

Naše pohledy se naposledy střetly. 

“Běžte!” 

Kapitola 7. 

Lark padl. 
Milý Larku, dostali jsme se na loď. Odpojil jsem T-AI a odletěl z TIPS jatek. 

Letíme s Raven a Nikki hledat pravou planetu Zemi. 


Vysvětlivky:

TIPS = Tezla's Interstellar Planetary Ship (Tezlácká Mezihvězdná Planetární Loď)
PPNF = Program for the Preservation of Newple Freedom (Program pro Zachování Svobody Novolidí)
Astron-TIPS-S2E-NB3 = Ship to Earth - Never Back 3 (Loď na Zemi - Nikdy Zpět 3)
T-AI = Tezla's Artificial Intelligence (Tezlácká Umělá Inteligence)
Newkind = Novstvo (lidstvo Nové Éry)
Newple = Novolidé (lidé Nové Éry) 
Newan = Nověk (člověk Nové Éry)

TENETC = TEzla's New Era TimE Count (since 2101 d. l.)
1s = 1s
1m = 100s
1h = 100m = 10 000s
1d = 10h = 1 000m = 100 000s
1m = 25d = 250h = 25 000m = 2 500 000s
1y = 10m = 250d = 2 500h = 250 000m = 25 000 000s

Počítání času 2021 (přibližně)
1s = 1s ;)
1m = 60s
1h = 60m = 3 600s
1d = 24h = 1 440m = 86 400s
1m = 30,42d = 730h = 43 800m = 2 628 000s
1y = 12m = 365d = 8 760h = 525 600m = 31 536 000s

Werthee Obshell
18. ledna 2021


Zadání: 

15. ledna 2021

2.Existence lidstva ohrožena!

Píše se rok 2175. Země byla napadena! Děsivá monstra, strašnější než nejhorší noční můry, ovládla naši planetu. Kdo se včas neukryl do podzemí, byl zničen. Přežilo jen několik zástupců lidské rasy. Začíná postapokalyptická budoucnost, v níž nepřátelé lidstva mají převahu. Zatím…

Zpracování: vypravování s prvky sci-fi rozvíjející výchozí text